Už za Rakúsko-Uhorskej monarchie v 19.storočí bola publikovaná prvá slovenská učebnica ZDRAVOVEDY pre vtedy Ľudové školy. Dnes sa v tomto smere hovorí iba o vyučovaní sexuálnej výchovy, akoby človek mal iba pohlavné orgány. Združenie bude v tomto smere iniciovať zavedenie vyučovania zdravovedy od najnižších ročníkov vzdelávania. Prevencia vychádzajúca z poznania fungovania všetkých orgánov v tele človeka, vedieť čo im škodí a čo im prospieva je jedinou cestou k plnému zdraviu. Iste sú choroby, ktoré človek svojim konaním nevie ovplyvniť, ale mnohé majú riešenie, ktoré má vo svojich rukách.