Rodinná farma „ZLATÝ VRŠOK“- Jozef Zvara

Rodinná farma na Zlatom vŕšku vznikla v roku 1991 a nadviazala na ovčiarsku tradíciu v tejto oblasti, ktorá sa datuje od 14.storočia. Podpoľanie je povestné čistou prírodou a tým je zárukou aj kvalitnej produkcie.

Majiteľ Jozef Zvara sa poľnohospodárstvu venuje 45 rokov a svoje poznatky a skúsenosti odovzdáva svojim deťom s ktorými vytvára rodinný podnik.

Špecifická horská a podhorská oblasť je určená len pre chov plemien oviec, ktoré boli vyšľachtené na extrémne náročný terén, takýmto je plemeno CIGAJA, ktoré má väčšinové zastúpenie v stáde. Ovce sú z vlastného chovu pri zachovaní prirodzenej obmeny stáda.

Technologické operácie pri výrobe sú výhradne ručné, vzhľad výrobku je pôvodný, podľa príslušného regiónu. Ručný spôsob výroby dáva výrobkom špecifické senzorické vlastnosti, ktoré sú prenesené i do typickej chute vyrábaných výrobkov. Vysoké zastúpenie minerálnych látok v pasienkoch, dáva predpoklad kvalitnej výstupnej suroviny.

Tradičné produkty s čistého ovčieho mlieka vyrába vo vlastnej mliekarni, ktorá spĺňa všetky parametre požadujúce pre vysokú kvalitu jeho výrobkov. V súčasnosti ponúka ž druhov kvalitných výrobkov.  Má 3 vlastné predajne a spolupracuje so 6 externými predajcam


Rodinná farma AGREF spol.s.r.o.

Spoločnosť AGREFF spol.s.r.o.  bola založená v roku 1991. Firma je zameraná na odbornú poradenskú a konzultačnú činnosť v poľnohospodárstve, na výrobu a služby.Od roku 1996 rozšírila svoju pôsobnosť aj prvotnú poľnohospodársku výrobu a to na rastlinnú a živočíšnu. V rastlinnej výrobe je to produkcia obilovín a v živočíšnej chov prasníc a výkrm ošípaných. Má dlhoročné skúsenosti z ekologického poľnohospodárstva vrátane realizácie týchto produktov na európskych trhoch.

Zvlášť cenná je výroba kvalitných kŕmnych zmesí pre všetky druhy zvierat šitá na mieru.

Skúsenosti v ekologickom poľnohospodárstve sú opreté o produkciu vlastným produktov pre ekologické poľnohospodárstvo kde dominuje bakteriálny prípravok Baktomix UN, ktorý je schopný rozkladať v pôde biologické zvyšky rastlín na humus, pozitívne meniť kyslosť pôdy a zabezpečiť rastlinám prísun vzdušného dusíka pre výživu.

Na celoslovenských výstavách boli ocenené firmou vyvinuté zariadenia pre zavlažovacie systémy, čo v súčasnej dobe zmeny klímy bude veľmi potrebné využívať v praxi.