Duševné zdravie človeka je oblasť, o ktorej sa veľmi málo hovorí. Mnohí ľudia majú obavu priznať sa k tomu, že majú psychické problémy z obavy aby ich nepovažovali za bláznov. Dnes však je už vedecky dokázané, že neplatí iba ľudová múdrosť „V zdravom tele – zdravý duch“, ale že je to aj naopak. Človeku, ktorý sa trápi, je psychicky rozladený, zlostný a vôbec má rôzne traumy sa takto otvárajú dvere aj k iným chorobám. V tejto súvislosti sa hovorí, že príčinou mnohých chorôb je stres. V súčasnosti je moderné mať svojho psychológa, alebo psychiatra. Iste mnohé duševné ochorenia môžu mať aj príčiny buď v genetike, alebo fyziologických poruchách. Vo veľkom merítku však ide o problémy, na ktoré majú kresťania svoje lieky, ktoré ponúkajú všetkým.

Také riešenia ponúkajú nasledovné občianske združenia: