Človek sa môže ocitnúť v núdzi  z rôznych dôvodov a mnohokrát aj bez vlastného zavinenia. Môžu to byť jednotlivci, ale aj celé skupiny obyvateľstva. Dnes ich často vidíme najmä v mestách ako bezdomovcov potulujúcich sa ulicami, ale aj ľudí žijúcich v rozpadávajúcich sa činžákoch, chatrčiach a v nadivoko postavených osadách na okraji miest a obcí. Je chorý svet, ktorý nevie nájsť riešenia, aby ľudia takýmto úbohým spôsobom nežili.

Za uplynulých 30 rokov sa však postupne ukazujú riešenia, ktoré ukazujú cestu ako sa dajú vytvoriť podmienky pre ich dôstojný život. Pre tých, ktorí zvládnu návrat do normálneho sveta, aby sa mohli do neho začleniť. Uvedené príklady však vznikali v prostredí nepochopenia, mnohých prekážok s minimálnou podporou tých, od ktorých by sa čakala podpora na plné obrátky. Dnešné výsledky ich práce sú ovocím ich plného zanietenia pre pomoc ľuďom v núdzi a Božej pomoci, ktorú pritom mali.