Pre Rodiny, o. z.

Občianske združenie Pre Rodiny vytvára skupina odborníkov, ktorí ponúkajú nezvyklé, inovatívne riešenia pre medziľudské vzťahy a vzťahu k sebe samému. Vychádzajú z tradičných hodnôt, ktoré sú uchopované originálnymi zážitkovými spôsobmi – netradičné pohľady na tradičné veci. Cieľom je odhaliť princípy, korene vo vzťahoch v rodinách vo všetkých rovinách a hľadať spôsoby ako ich zlepšiť. Podrobnejšie je o ich činnosti písané na tu.