Uverejnené príklady dobrej praxe sú získané osobnou skúsenosťou členov združenia a ich parametre sú tak overené na základe dlhodobého sledovania dosahovaných výsledkov. Združenie sa bude usilovať o vytvorenie systému osobnej zodpovednosti za kvalitu tak ako je to vo vyspelých štátoch. To si vyžaduje aby bol osobne známy producent a tiež ten, ktorý parametre produkcie overil.

Jednou z chorôb slovenskej spoločnosti je strata osobnej zodpovednosti, ktorá sa tiahne od najvyšších orgánov štátu, cez celú štátnu a verejnú správu až po najnižšie články spoločnosti. Stalo sa bežným skrývať sa za inštitúcie a neniesť osobnú zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Preto združenie bude podporovať aby v čo najkratšom čase sa prijal zákon o osobnej zodpovednosti všetkých vedúcich pracovníkov štátnej a verejnej správy za ich rozhodnutia. Treba zo života slovenskej spoločnosti pre jej ozdravenie odstrániť svojvôľu, ktorou držitelia pečiatok šikanujú ľudí. Postupne treba meniť aj všetky zákony tak aby sa z nich odstránila možnosť zneužívania právomocí úradníkov na korupčné konanie.

Združenie tiež bude mapovať všetky prekážky realizácie príkladov dobrej praxe, ktoré vyplývajú z doterajšieho zabehnutého systému. Pre vytvorenie lepších podmienok bude pomáhať v organizovaní pripomienkových konaní medzi členmi združenia a ich podporovateľmi.